Yeni Nesil Aydınlatma…

Led Nedir?

LED , İngilizcede ight mitting iodes kelimelerinin kısaltılması sonucu oluşmuş bir tabirdir. Bir LED yapı itibarı ile N ve P tipi yarı iletken katmanlar arasına sıkıştırılarak elde edilen aktif katman tabakası ve sistemin elektriksel bağlantılarından ile reflektörden oluşan elektronik bir elemandır . LED içerisinde doğru yönde bir akım geçirildiğinde elektronlar aktif katmanı uyarark ışık üretilmesi sağlanır. Üretilen ışık doğrudan veya reflektörden yansıma ile ışık dışarıya aktarılır.

Led Aydınlatmanın sağladığı avantajlar :

 • Tek renk ışık kaynağı : Işık istenilen dalga boyunda olduğu için renk filtresi, prizma gibi renk ayrıştırıcılarına ihtiyaç yoktur.
 • Küçük ışık kaynağı : Küçük ebatlı armatürler geliştirilir, ışık kolayca yönlendirilebilir. böylelikle armatür tasarımları konusunda sınırsız bir alan ortaya çıkartırlar
 • Uzun Ömür : Doğru kullanım konfigurasyonları ile 100-150.000 saate kadar ömürleri bulunmaktadır
 • Farklı renk sıcaklıkları: 2200-6500 Kelvin arası ışık renk sıcaklıklarına sahiptir.
 • Her bir led farklı ışık açıları ile kullanılmaya uygundur.
 • Görülebilir renk tayfındaki hemen hemen bütün renkler elde edilebilir.
 • Renksel geri verim ile yüksek değerler sağlayarak daha doğru görmemizi sağlarlar.
 • Otomasyon , dimleme gibi sistemlere uydundur. ömür kaybı yaşamazlar.
 • Daha dayanıklıdırlar flement ve cam gibi kırılgan değildirler.
 • Civa gibi ağır metaller içermezler , doğa dostudur.
 • Enerji tasarufu sağlayarak hem doğaya hemde ekonomiye katkı sağlarlar.

Aydınlatma ve Aydınlatma Türleri:

Işığın bir yere, nesnelere veya bunların çevrelerine görülebilecekleri şekilde uygulanmasına Aydınlatma denir. Işık ise, yaydığı ışınlar ile gözün ağ tabakasını etkileyerek görmeyi sağlayan özel bir enerjidir ve görme sistemine ait bütün algılama ve hissetmelerdir.

Aydınlatmada temel amaç iyi görme koşullarının sağlanmasıdır. Bürolarda, okullarda, hastanelerde, fabrikalarda, trafikte, güvenlik konularında ve hemen her konuda aydınlatma bu amaçla yapılır. Yanıltıcı, şaşırtıcı, ilgi çekici, alışılmamış etkiler elde etmeye yönelik amaçlarla yapılan aydınlatmalarda, bu etkilerin elde edilebilmesi görme koşulları ve aydınlığın niteliği konularının çok iyi bilinmesine bağlıdır.

Burada çok önemli bir kurala özellikle dikkat çekmek gerekir. Aydınlatmada amaç, belli bir aydınlık düzeyi elde etmek değil, iyi görme koşullarını sağlamaktır. İyi bir aydınlatma ile aşağıdaki yararlar sağlanır.

Fizyolojik Aydınlatma: Amaç, cisimleri şekil, renk ve ayrıntıları ile rahat ve hızla görebilmektir. Bu koşulları sağlayan aydınlatmaya Fizyolojik Aydınlatma denir. Dekoratif Aydınlatma: Amaç, görülmesi istenen cisimleri bütün ayrıntıları ile göstermek değil, daha çok estetik etkiler uyandırmaktır. Dikkati Çeken Aydınlatma: Amaç, dikkati çekmek, yani reklam yapmaktır. Bunun için yüksek aydınlık düzeyleri, renkli ışıklar, değişken ışıklı şekiller ve yanıp sönen düzenler kullanılır. Aydınlatma, ışığın kökenine göre doğal ve yapay olmak üzere ikiye; aydınlatılan yere göre de iç ve dış aydınlatma olarak ikiye ayrılabilir.

Doğal aydınlatma doğal ışığın en uygun şekilde dağıtılması ile yapılır. Ayrıca doğal ışığın yapay ışıkla birlikte kullanılması konusu ve ekonomik koşulların sağlanması için binaların yerleştirilmesi ve projelendirilmesi de doğal aydınlatmanın konusudur.

Yapay aydınlatma günümüzde hemen hemen sadece elektrikli ışık kaynakları ile sağlanmaktadır. Kullanılan kaynaklara göre bu aydınlatma akkor telli lambalarla aydınlatma, deşarj lambaları ile aydınlatma ve floresan lambalarla aydınlatma gibi alt türlere ayrılabilir.

İç aydınlatma kapalı yerlerin aydınlatması olup, bu aydınlatma türünde tavan ve duvarlar yansıtma yoluyla çalışma düzlemine ışık gönderirler ve çalışma düzleminin aydınlanmasına yardım ederler. Ev, okul, hastane, fabrika, tiyatro, sinema ve benzeri yerlerin aydınlatılması bu sınıfa girer. Bu aydınlatma türünde aydınlatma aygıtının türüne göre alt türler ayırt edilebilir.

Aydınlatma aygıtından çıkan ışık akısının;

%90 – 100’ü alt yarı uzaya gidiyorsa direkt aydınlatma,
%60 – 90’ı alt yarı uzaya gidiyorsa yarı-direkt aydınlatma,
%40 – 60’ı alt yarı uzaya gidiyorsa karma aydınlatma,
%10 – 40’ı alt yarı uzaya gidiyorsa yarı-endirekt aydınlatma,
%0 – 10’u alt yarı uzaya gidiyorsa endirekt aydınlatma olarak adlandırılır.

Dış aydınlatma açık yerlerin aydınlatması olup bu aydınlatma türünde aydınlatılacak yüzey genel olarak ışık kaynaklarından gelen direkt ışıklar tarafından aydınlatılır. Yol ve cadde, meydan, spor alanları, rıhtım gibi yerlerin aydınlatılması bu sınıfa girer.